Jak se měří RADON

 

Upozorňujeme, že všechna měření radonu a dalších přírodních radionuklidů uváděná níže mohou podle Atomového zákona (zákon č.18/1997 Sb.) provádět pouze firmy, které k tomu mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jejich aktuální seznam najdete na internetové stránce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz

 

Můžete se setkat zejména s následujícími požadavky na měření: zjistit radonové riziko stavebního pozemku, změřit obsah radonu a přírodních radionuklidů ve vodě nebo ve stavebních materiálech, změřit obsah radonu v ovzduší budovy, provést podrobnou analýzu zdrojů a šíření radonu v budově.

 


1. Stanovení radonového rizika stavebního pozemku

 
Toto měření provádějí komerční firmy podle dohodnuté metodiky SÚJB, která je založena na následujících krocích: provedení alespoň 15 sond do hloubky 0,8 m pro odběr vzorku vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu, stanovení plynopropustnosti základových půd, na základě těchto měření je určena kategorie radonového rizika základových půd (nízké, střední, vysoké riziko).


2. Měření obsahu radonu a přírodních radionuklidů ve vodě nebo ve stavebních materiálech

 
Také tato měření provádějí komerční laboratoře, jejich seznam najdete na www.sujb.cz. Ty vám také sdělí pravidla pro odběr vzorků.


3. Měření radonu v ovzduší budov

 
Správné změření a zhodnocení obsahu radonu v budově je dost obtížné - - obsah radonu v budovách totiž zpravidla významně kolísá během dne a noci i během sezónních období. Proto je rozumné provést nejprve měření průměrných hodnot (roční nebo alespoň týdenní průměry), tato měření jsou cenově dostupná, a teprve, je-li zjištěn vyšší výskyt radonu, je na místě provést složitější analýzu.

 

Je vaším domovem Praha, Plzeň nebo jiné město v ČR a chcete změřit výskyt radonu? Kontaktujte nás!