Měření RADONU ve stávajících stavbách

 

Stavebně technický průzkum

 • Koncentrace radonu v jednotlivých místnostech domu
 • Kontinuální průběh koncentrace radonu
 • Koncentrace radonu v přísunových cestách
 • Blowerdoortest –analýza rychlosti přísunu radonu
 • Vertikální profil propustnosti podloží
 • Koncentrace radonu v podloží a pod podlahami
 • Dávkový příkon záření gama
 • Koncentrace radonu vë voděPodklady

 


 

Ochrana proti radonu ze stavebních materiálů

 

 Vhodná opatření 

 

 • Odstranění materiálů
 • Zvýšení výměny vzduchu v interiéru
 • Vytvoření odvětraných vzduchových mezer kolem stavebních konstrukcí

 

Nevhodná opatření 

 

 • Neprodyšné povrchové úpravy

 


Závadné stavební materiályz minulosti 

 

 • Odpady z těžby Aga U v Jáchymově
 • Škvárobeton z prefyHýskov(1956 –60, 1965 –83)
 • Pórobeton z Poříčí u Trutnova do r. 1984