Měření pozemků

Měření radonového indexu  ke stavebnímu povolení

 

Princip měření: radon je v geologickém prostředí odebírán z hloubky cca 0,8m, kde se již neprojevuje vliv atmosféry a připovrchových nehomogenit půdního profilu.Poté je nasáván do speciálních komor,ve kterých je detekováno ionizující záření.Zjištěním propustnosti podloží a následně výpočtem určíme objemovou aktivitu radonu na měřeném místě resp. radonové riziko.

 

Cena závisí na velikosti pozemku a objemu měření a je od cca 1.700,-Kč + 21%DPH.