Měření RADONU novostaveb


Měření radonu - pro kolaudaci stavby


RADON se dostává do objektů nejčastěji ze země (podloží) pod budovou, kde mohou být vysoké koncentrace radonu. Protože ve vytápěné budově vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak, je radon "nasáván" z podloží různými prasklinami a netěsnostmi (obrázek, zdroje radonu). Zpravidla menší význam má uvolňování radonu ze stavebního materiálu a z podzemní vody přiváděné do budov.

 

Princip měření: v objektu probíhá metodou jednoduchého informativního týdenního integrálního měření s využitím elektretových dozimetrů /stanovení průměrné objemové aktivity radonu/ a dále se měří dávkový příkon záření gama.

 

Cena závisí na počtu měřených místností a je cca od 400,-Kč/místnost + 21%DPH